Aplikativna rješenja

0123456789001234567890                     %

Poboljšane stope konverzije i veći angažman

Fokusirajući se na potrebe korisnika, aplikacije usmjerene na korisnika optimiziraju elemente kao što su gumbi za poziv na akciju, navigacija i postavljanje sadržaja, što rezultira poboljšanim stopama konverzije i većim angažmanom.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Dizajniranje sa uticajem

Pogledajte neke od naših aplikacija

https://hajcode.b-cdn.net/storage/2023/09/byestar-2.jpg
https://hajcode.b-cdn.net/storage/2023/07/image_05_home_01.jpg
https://hajcode.b-cdn.net/storage/2023/07/image_06_home_01.jpg
https://hajcode.b-cdn.net/storage/2023/09/senddata.jpg
https://hajcode.b-cdn.net/storage/2023/09/grabv-1.jpg
https://hajcode.b-cdn.net/storage/2023/07/image_09_home_01.jpg
https://hajcode.b-cdn.net/storage/2023/07/image_10_home_01.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image